Нохчийн меттан шира дешнаш, чохь, кертахь болчу бахаман, гIирсийн, ораматийн, дийнатийн ц1ерш, нохчийн къоман гIиллакхех лаьцна долчу хаттаршна жоьпаш

Нохчийн меттан шира дешнаш, чохь, кертахь болчу бахаман, гIирсийн, ораматийн, дийнатийн ц1ерш, нохчийн къоман гIиллакхех лаьцна долчу хаттаршна жоьпаш

0
Издательство: Грозный: Грозненский рабочий
Год издания 2016
Количество страниц: 95
Автор(ы): Берсанов Х-А.

Описание

Отзывы

Loading...